Általános Szerződési Feltételek (Á.Sz.F) - Zárszerviz 0-24 Szeged

1. Tartalom

Érvényesség kezdete: 2018 01 01

Jelen általános szerződési feltételek a Lukács László e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató - Zárszerviz 0-24 Szeged) által üzemeltetett https://zarszerviz-0-24.huwww.zarszerviz-0-24.hu weboldalakon az Üzemeltető és a weboldalakon felkínált árut (szolgáltatást) megrendelő személy (a továbbiakban: Ön, ill. Vevő) (a továbbiakban a Szolgáltató és a Vevő együttes említése esetén: felek) között létrejött szerződés feltételeit tartalmazzák.

A Ptk. 205/A. § (1) bekezdése értelmében általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

A Szolgáltató tájékoztatja Önt, hogy érvényes megrendelést technikailag kizárólag olyan módon tud elküldeni a Szolgáltató részére, amennyiben jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, így érvényesen elküldött megrendelés esetén Ön az általános szerződési feltételeket minden további jognyilatkozat nélkül elfogadja, különös tekintettel az Á.Sz.F 3. és 7. Pontjában leírtakat!!

Amennyiben Vevő igénybe veszi a https://zarszerviz-0-24.huwww.zarszerviz-0-24.hu weboldalak szolgáltatásait és Eladó internetes oldalán az Á.Sz.F. - ban meghatározott módon rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti, egyúttal elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, annak minden egyes pontjával egyetért, különös tekintettel az Á.Sz.F 3. és 7. Pontjában leírtakat és semmilyen körülmény között azt nem vitatja!

A megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a Szolgáltató által kínált, bármely szolgáltatást, árut megrendeli, igénybe veszi a Szoláltató által részletesen meghatározott mindenkor érvényben lévő Á.Sz.F Feltételeit mindenféle kritérium nélkül kötelezően elfogadja, azokat nem vitatja, semmilyen módon és úton. Tudomásul veszi, hogy amely témákat a lenti pontokban a Szolgáltató részletezett, ahogyan a Szolgáltatás igénybevételének feltételeként megadott, szabályozott azt úgy abban a formában vitathatatlanul elfogadja és be is tartja, különös tekintettel az Á.Sz.F 3. és 7. Pontjában leírtakra!

A weboldalainkon csak 18 életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést.

Az Á.Sz.F. az Eladó és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az Á.Sz.F. meg nem ismerése, nem mentesít a benne foglaltak alól, az, ha Szolgáltatásainkat igénybe veszi, különös tekintettel az Á.Sz.F 3. és 7. Pontjában leírtakat, kötelezően vonatkozik a megrendelőre, Vevőre, Önre!

1.0  Szolgáltató, Eladó adatai (Cégadatok): - továbbiakban Szolgáltató!

Üzemeltető: Lukács László e.v. - Zárszerviz 0-24 Gyors Szolgálat
Adóigazgatási azonosítószám: 60149699-2-26
Cégjegyzékszám: 18608098
Székhely: 6727 Szeged Dobogó u. 6/a.
Képviselő: Lukács L. Krisztián
Telefon: +36/20-535-2030
Web: http://zarszerviz-0-24.hu, www.zarszerviz-0-24.hu
E-mail: office[at]houseservice.hu
Bankszámlaszám: OTP Bank 11735177-21460131-00000000
IBAN elektronikus: HU74117351772146013100000000
IBAN nyomtatott: HU74 11735177 21460131 00000000
SWIFT – (BIC): OTPVHUHB

1.1 Speciális termékek (Szolgáltatások): Gyors Szerviz Szolgáltatás!

A szolgáltató tájékoztatja Önt, hogy a Szolgáltató által felkínált bizonyos termékek, Gyors Szerviz Szolgáltatások, egyedi jellegük miatt, elsősorban telefonon rendelhetőek meg. A megrendelések, mivel egyediek és szóban hangzanak el, telefonon keresztül, azokról hangfelvétel készül (szóbeli egyezség, szerződés, megállapodás), későbbi vitás kérdések tisztázásának, minőségbiztosítási céljául. A felvételeket, harmadik személynek nem adjuk ki, megőrizzük 1 évig, de legfeljebb a garancia időtartamáig, ha valamilyen anyag a szolgáltatás igénybevételekor felhasználásra került, majd törlésre kerülnek.
A megrendelés tárgyát képező szolgáltatás alatt felhasznált anyagok beregisztrálásra kerülnek a garanciális ügyintézés és a bonyodalmak elkerülése végett.

1.2 Ügyfél: - továbbiakban Vevő!

Az az ügyfél, aki a www.zarszerviz-0-24.hu weboldalak szolgáltatásait, áruit, telefonos felkereséssel megrendeli "elmondja" az eladónak a megfelelő adatok megadásával. Cím, Név, Probléma Típusa, Prioritás!

2. Szerződéskötés folyamata, annak létrejötte.

Megrendelés menete:

A webes felületen megadott kapcsolattartási formák igénybevételével, legtöbb esetben (Gyorsszolgálati szolgáltatás igénylésekor), telefonhívással felveszi a kapcsolatot a Szolgáltatóval, majd közli, hogy milyen szolgáltatásra van igénye. A probléma pontos leírása mellett (kérem, amennyire lehetséges minden apró részletet említsen meg a telefonban, mert csak úgy) tudja a Szolgáltató az ön számára legmegfelelőbb szolgáltatást kiajánlani!. A Szolgáltató, közli önnel az igényelt szolgáltatás díját, ami mindenkor Nettóban hangzik el, majd hozzáteszi, hogy +Áfa, +Anyag +Áfa. Az anyag a szolgáltatás igénybevételekor felhasznált anyag.
Pld: Nem tudja a kulcsot behelyezni a cilinderbe, a Szolgáltató Szakembere megnézi, és a helyszínen közli mi történhetett a zárral, valamint hogy hogyan tudja azt kinyitni!

A szolgáltatások díjai, napszakhoz és naphoz (hétvége, ünnepnap) képest változhatnak, ne lepődjön meg, ha pld: pénteken X+Áfáért megy ki, de Péntek este X+Y+Áfáért ajánlja ki a Szolgáltató az adott szolgáltatást.

Figyelem, amennyiben a Szolgáltató önhibáján kívül a munkavégzés meghiúsul, úgy abban az esetben min. 5.000.- Ft + Áfa kiszállási díjat fog a Szolgáltató kiszámlázni a megrendelőnek!

Az anyagok díjai Fix árúak. A Szolgáltató nem fogja tudni meghatározni a pontos anyag felhasználás összegét, erre ne is kérje, mert lehetetlenség! Azt csak a helyszínen lehet megmondani a probléma szemrevételezése után.

Szerződés létrejötte:

Amikor ön felkeresi a Szolgáltatót, hogy problémája van, a Szolgáltató ajánlatot tesz a megrendelendő szolgáltatásra, majd várja, hogy ön azt el fogadja, vagy nem. Amennyiben elfogadja, már is létrejött a szerződés.
Avval, hogy bármely szolgáltatásunkat igénybe veszi, tanúsítja, hogy az A.SZ.F. ben leírtakat megértette és kötelezően tudomásul veszi magára nézve.

Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Á.Sz.F-et. Az oldalt használó felelőssége, hogy ellenőrizze az aktuális érvényes Á.Sz.F-et.

Form Típusok (rendelési lehetőségek):

a. e-Mail: Megrendelési form kitöltése - itt a Vevő -nek megkell adnia a kiválasztott szolgáltatás pontos paramétereit, majd a személyes adataival, Név, Cím, Elérhetőségek, egy előre beállított protokoll szerint, azt elküldeni az Szolgáltató -nak. Csak is egyedi esetekben, nem Gyorsszolgálati munkáknál elfogadott! Ezt a fajta lehetőséget a Szolgáltató kérheti második bizonyítási, megrendelés megerősítési igazolásként!

b. Levél: Megrendelő levél küldése a Szolgáltató részére. - itt a Vevő -nek megkell adnia a kiválasztott  szolgáltatás pontos paramétereit, majd a személyes adataival, Név, Cím, Elérhetőségek stb … Az ehez szükséges formanyomtatvány oldalunkról letölthető … Egyenlőre ilyen megrendelés még nem elérhető!

c.  Telefon: Telefonon 99% ban csak így történik a megrendelés, a probléma és a személyes adatok bediktálása mellett!

A megrendeléskor bekért, megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, lásd az Adatkezelési nyilatkozat Zárszerviz 0-24 Szeged.

Adatszolgáltatás:

A Szolgáltató Weboldalain bizonyos tartalmak (védett) megtekintése regisztrációhoz kötöttek. Pld Promóciók...

Megrendelésekhez a Vevő (ügyfél) nek, kötelezően megkell adni, szolgáltatási helyet, pontos név, cím, telefonszámot, számlázási adatokat (név, cím), kapcsolattartási adatokat, telefonszámot a megrendelés pontosításához, kapcsolattartáshoz és visszaigazoláshoz kell megadni.
A szolgáltatás megrendelésekor, hibásan megadott adatok, miatt kialakuló kellemetlenségekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Védett Tartalmak megtekintéséhez, nem szükséges megadni címet, telefonszámot. De felhívjuk figyelmüket, amennyiben a későbbiek folyamán rendelést küldenek be a Szolgáltatónak azt a szükséges adatok hiányában figyelmeztetés nélkül törölni fogja. Abban az esetben, ha valamilyen promóció van, nem tudja érvényesíteni hibás, hiányos adatok végett!
Bővebben lásd az Adatkezelési nyilatkozat Zárszerviz 0-24 Szeged.

Rendelés leadása:

Telefonon, e-Mailben, vagy levélben  történő rendelés leadásával, ha valamely szolgáltatást igénybe veszi, tanúsítja, hogy az A.SZ.F. ben leírtakat megértette és kötelezően tudomásul veszi magára nézve.

Visszaigazolás:

Rendelés beérkezését követően a Szolgáltató a Vevő által megadott módon – Telefonon adategyeztetés után ajánlatot tesz, majd annak elfogadása után elindul a megadott helyszínre a problémát elhárítani.

Tájékoztatás:

Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy az elfogadott szolgáltatás megrendelése szerződéskötésre irányuló ajánlatnak minősül, amely a megrendelés időpontjától számított 1 óráig köti a Vevőt, de legfeljebb az ajánlat tétel közben kiajánlott időtartamig, azaz ezen időtartam alatt a megrendelő köteles a Szolgáltató szakemberének munkavégzési lehetőségét biztosítani.

A Vevő által elküldött, megrendelt szolgáltatást a Szolgáltató köteles 15-45 percen belül, de legfeljebb az ajánlat tétel közben meghatározott időpontig megkezdeni. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy amennyiben a megrendelés elküldésétől számított 15-45 percen belül, de legfeljebb az ajánlat tétel közben kiajánlott időtartamig nem kezdi meg a szolgáltatást, abban az esetben a Vevőnek a megrendelésből fakadó ajánlati kötöttsége megszűnik, szerződési kötelezettsége alól mentesül. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Vevőt, hogy amennyiben a megrendelés elküldésétől számított 15-45 percen belül, de legfeljebb az ajánlat tétel közben kiajánlott időtartamig a megadott helyszínen a szolgáltatás megkezdéséhez a Szolgáltató szakembere megjelenik, úgy a felek között a szerződés érvényesen létrejön.

A Szolgáltató a szerződés terhére, abban az esetben, ha egy SOS életmentés, életveszély elhárítási Szolgáltatás igénybevételére irányuló megrendelés érkezik, mindenféle jogi sérelem nélkül felülbírálhatja a szolgáltatási sorrendet, az SOS vészhelyzet elhárítását helyezve a korábban leadott egyéb, nem SOS Szolgáltatási megrendelések elé!
Vevő tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a Vevő Szolgáltatóval szemben kártérítési igénye kizárt.

Figyelem, amennyiben a Szolgáltató önhibáján kívül a munkavégzés meghiúsul, úgy abban az esetben min. 5.000.- Ft + Áfa kiszállási díjat fog a Szolgáltató kiszámlázni a megrendelőnek!

A Szolgáltató közli a Vevővel, hogy az SOS Szolgáltatás megrendelés és prioritás végett a korábban kialakult Szerződés nem válik semmissé. A Szolgáltató szakembere automatikusan meg fog jelenni a megadott helyszínen, ahol a vevőnek biztosítania kell a munkavégzés lehetőségét!

A szolgáltató közli a vevővel, hogy ha a megrendeléstől eláll, türelmetlenség végett és azt nem közli a Szolgáltatóval, akinek szakembere megjelenik a megadott címen, abban az esetben min. 5.000.- Ft + Áfa kiszállási díjat fog kiszámlázni, Amit az Á.Sz.F. re hivatkozva be is fog hajtani!

A Szolgáltató közli az ügyfeleivel, hogy a Gyermek élet, kiskorú életveszély elhárítása, mindenek előtti prioritást élvez, ilyen esetben a szolgáltató, gondolkodás nélkül előre sorolja az SOS gyermek élet mentést. Ilyen esetben a Szolgáltatás díjmentes!!

3. Személyes adatok igazolása, jogszerűség fennállásának bizonyítása érdekében:

A Szolgáltató közli a Vevővel, hogy a Jogszerűség igazolására, bármely iratát bekérheti, még a megadott helyszínre való elindulás előtt! Az így bekért iratokat, a Szolgáltató megfelelő módon azt szigorúan, csak a jogszerűség igazolásának tényeként kezeli, azt harmadik személynek ki nem adja! Ezen iratok másolatát, képek, stb... 1 évig őrzi meg a visszaélések elkerülése végett, majd törli azokat!

Ezen iratok lehetnek:

- Személyi igazolvány
- Lakcímkártya
- Tulajdoni lap
- Bérleti szerződés

Vidéki munkavégzéshez való elindulás előtt, ha a Szolgáltató kérdésesnek találja a megrendelés hitelességét, úgy abban az esetben is bekérheti a fenti iratokat, amennyiben nem találja megfelelően alátámaszthatónak a munkavégzés felhívásának szándékát, azt elutasíthatja mindenféle jogi következmény nélkül! A Szolgáltató ilyenkor, bekérhet más jellegű nyilatkozatot pld: email-ban, megrendelést, személyes adatokkal...

Bekérhető igazolási formák:

- Személyi igazolvány befényképezve háttérben a munkavégzés helyén található ingatlannal, utcanévvel, házszámmal
- Lakcímkártya befényképezve háttérben a munkavégzés helyén található ingatlannal, utcanévvel, házszámmal
- Tulajdoni lap
- Bérleti szerződés
- Megrendelő arcának befényképezése háttérben a munkavégzés helyén található ingatlannal, utcanévvel, házszámmal

Nem összevágott, külön, külön elküldött fotókról van szó!!!

Igazoló személy:

- szomszédok
- közös képviselő
- főbérlő
- tulajdonostárs (itt természetesen az illetőnek igazolnia kell magát)

Kiérkezés előtt:

Amennyiben a Vevő, megrendelő a Szolgáltató által kért igazolási formák egyikét sem hajlandó teljesíteni, arra nem hajlandó úgy a megrendelés, szerződés semmisnek tekintendő! Abban az esetben a Szolgáltató bejelentést tesz a rendőrségnek, hogy behatolási szándék megalapozott gyanúja áll fenn és a megadott címet ellenőrizzék!

A helyszínen:

Ezen okmányok hiányában, vagy, ha ön nem akarja ezen iratokat bemutatni, akkor a jogszerűség tényének igazolása nem történhet meg, azaz jogszerűtlenül járna el a Szolgáltató szakembere, ha az adott zárat kinyitná, ilyen esetben értesíti a rendőrséget. Megvárja, míg kiérkeznek, önt addig a helyszín elhagyásában megakadályozza!

Abban az esetben, ha papírjai benn vannak, a lakásban amiatt nem tudja bemutatni, akkor a Szolgáltató szakembere, megpróbálja az igazoló személy igazolást, azaz szomszéd, főbérlő stb ... -vel való jogszerűség fennállásának igazolását, ha őket nem tudja elérni, abban az esetben kinyitja az ajtót, de azonnal kérés nélkül igazolnia kell a jogszerűség fennállását! Amennyiben ezt nem tudja, abban az esetben értesíti a rendőrséget. Megvárja, míg kiérkeznek, önt addig a helyszín elhagyásában megakadályozza!

A megrendelő, azaz ön köteles igazolni a személyes adatait, valamint a jogszerűség fennállásának meglétét. Személyes okmányok, tulajdoni lap, biztosítási kötvény stb ... Amennyiben a Szolgáltató Szakemberében bármilyen jellegű kétely támad a jogszerűség fennállásával kapcsolatban, úgy rendőri intézkedést kérhet, és önt addig meggátolhatja a helyszín elhagyási szándékában.

A kiérkező rendőrnek az összes létező adatot átadom, megrendeléskor készült hangfelvétel, telefonszám, cím, megrendelő neve azaz, az ön neve.

Életmentés esetén nem kérdezek, egyből nyitok, de utána igen is igazolni kell a jogszerűséget!!

4. A szerződés tárgya

A felek közötti szerződés a Szolgáltató www.zarszerviz-0-24.hu honlapjának Szolgáltatások közül a Vevő által kiválasztott és megrendelt Szolgáltatások igénybevételére (a továbbiakban:  áru). irányul.

Az adásvétel tárgyát képező áru, jelen esetben pld.“Zárnyitás" lényeges tulajdonságai a megfelelő menüpont alatt kerülnek feltüntetésre.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt arról is, hogy az Szolgáltatásra vonatkozóan a fentieken túlmenően is a Vevő e-mail útján történő megkeresésére, ill. telefonon tájékoztatást nyújt. A Szolgáltatónak ugyanakkor a kiajánlott Szolgáltatás helyszínen való megfelelőségére,(a probléma teljes ismerete hiányában) nem áll módjában tájékoztatást nyújtani arra vonatkozóan, hogy a Vevő által leírt problémára kiajánlott Szolgáltatás annak elhárítására megfelelő ill. elégséges-e.

Utóbbi tájékoztatás kifejezetten a helyszínre érkezve -a probléma megtekintését követően- annak ismerete birtokában lehetséges, így erre vonatkozóan a Szolgáltató javasolja, a megadott helyszínen SZAKEMBER véleményét kikérni.

5. Szolgáltatásdíj, kedvezmények, útdíj díj, egyéb költségek

A szerződés tárgyát képező áru vételára -további, alább részletezett kedvezmények hiányában- a hivatalos Nettó vételár.

A hivatalos Nettó vételárat csökkentő lehetséges kedvezmények: ún. Törzstagi % ill. ún. Kedvezmény.
Az ún. törzstagi visszatérítés összege az ügyfél besorolásához van igazítva %-os arányban.
Az ún. kedvezményt a Szolgáltató adja a Vevő részére. Nem jár, adható és a helyszínen felülbírálható!

A Szolgáltató mindenkor Nettó árakat közöl a vevővel. Ha nem mondja, hogy + Áfa, akkor is NETTÓ összegről beszél. A +Áfa nem közlésének oka, a sok bejövő hívás kezelése.

A Vevő által fizetendő vételár a hivatalos Nettó vételár + a mindenkori Áfa nak az esetleges törzstagi % és kedvezménnyel csökkentett összege.

A Szolgáltató egyes Szolgáltatások megvásárlása esetén -minden további díj vagy költség felszámítása nélkül- ajándékutalványt adhat a Vevő részére. Az ajándékutalvány a Vevő választása és a pillanatnyilag rendelkezésre álló készlet alapján a Szolgáltató által meghatározott módon vehető igénybe!
Bizonyos Ajándékutalványok, csak az Ajándékutalványon feltüntetett kedvezményre használható fel.
Ajándékutalványt átruházni, annak névértékét készpénzre beváltani nem lehet!

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által megadott ún. akciós árak a megadott időpontig, valamint az akció visszavonásáig érvényesek.

A Szolgáltató kijelenti, hogy bármilyen jellegű általa biztosított kedvezmény adás mértékét módosíthatja, vagy bármikor azt visszavonhatja előzetes bejelentés nélkül.
Ezen okból adódó károkért, kellemetlenségekért a Szolgáltató felelősségre nem vonható!

A Szolgáltató Szeged körtöltésén kívül útdíjat számol fel, melynek mértéke 120 Ft/km + Áfa.

Előzetes felméréskor, ha Szeged körtöltésen belül vagy kívül van a felmérés helyszíne, úgy telephelytől a megadott helyszínig megtett út, oda-, vissza km *120 Ft + Áfa díjat meg kell fizetni a Szolgáltatónak!

Ami jogszerű és szükséges, nem képezi vita tárgyát! Még abban az esetben is köteles megfizetni, ha a felmérés után Ön úgy dönt, hogy nem veszi igénybe szolgáltatásunkat.

6. Elállási jog

A Szolgáltató közli a Vevővel, hogy bármilyen jellegű szolgáltatás megrendelésétől elállhat, a megrendelés leadásának pillanatától számított 4 percig, vagy ha SOS Szolgálati igény merül fel és a Szakember közli a megrendelővel, hogy késni fog, abban az esetben akár azonnal felmondhatja a megrendelést, minden következmény nélkül!

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy A „távollevők között kötött szerződésekről szóló”, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet és a 213/2008. (VIII. 29.) Kormányrendelet,

„az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről”

A szóban, telefonon, megfelelő időben, ideig leadott elállási nyilatkozat a jelen szerződést felbontja.

Érvényes elállási nyilatkozat esetén a nyilatkozatnak a Szolgáltatóhoz történő megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul, törli a megrendelő Szolgáltatás iránti igényét és azt közli a szakemberrel.

A jogszabályi rendelkezések értelmében érvényes elállás esetén a Vevőnek nincs anyagi kötelezettsége a Szolgáltató felé.

Amennyiben érvénytelen az elállás, abban az esetben a Szolgáltató un. egyszeri kiszállási díjat fog a Vevőnek kiszámlázni, amit a Vevő köteles kifizetni!

A Szolgáltató kijelenti, hogy a nem érvényes elállás miatt kialakuló költségeket a Vevő köteles megtéríteni!

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy elállási nyilatkozatát a Szolgáltató telefonján Szóban, vagy e-mail-címére küldheti meg.

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

●    Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.
●    Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
●    Ha a szolgáltató önhibáján kívül, meghiúsul a munkavégzés!

Figyelem, amennyiben a Szolgáltató önhibáján kívül a munkavégzés meghiúsul, úgy abban az esetben min. 5.000.- Ft + Áfa kiszállási díjat fog a Szolgáltató kiszámlázni a megrendelőnek!

7. Megrendelői, Vásárlói szerződésszegés:

- Megrendelő eláll a szerződéstől, a megadott határidőn túl, majd az így keletkezett költséget nem téríti meg a Szolgáltatónak, azaz nem hajlandó a kiszállási díjat megfizetni...
- Hamis, vagy nem létező címet ad meg, majd amikor a Szolgáltató kiérkezik, elérhetetlenné válik...

Ilyen esetekben a Szolgáltató, nem fog könyörögni a Megrendelőnek, egyszerűen beregisztrálja a megrendelő által megadott adatokat, Telefonszámot és címet stb... egy Black List, Fekete Lista nevű adatbázisba.
Minden egyes rendeléskor összeveti az új megrendelő adatait a már meglévő adatbázissal és, ha az illetőnek bármely adata Fekete listás, abban az esetben a Szolgáltató figyelmezteti a megrendelőt és semmisnek veszi a megkeresést, amiért felelősség a Szolgáltatót semmilyen körülmény között sem terheli!

A Szolgáltató az ilyen megrendelő ellen, amennyiben kárt okozott a Szolgáltatónak úgy a megadott adatok alapján, telefonszám, cím stb... Szerződésszegés végett kártérítési pert indít.

Balck List (Full):

Egy olyan lista, ahova a mindenkor érvényben lévő Á.Sz.F megsértőit az összes megadott adattal beregisztrálja a cég, amit folyamatosan kontrollál!

Black List (simple): Szégyenfal

Egy olyan lista, ahova a mindenkori érvényben lévő Á.Sz.F megsértőit csak a telefonszám és cím adattokkal beregisztrálja a Szolgáltató, amit folyamatosan kontrollál és közzétesz a weboldalain!

- Online megtekinthető! (egyenlőre, csak regisztrált felhasználók láthatják)
- Más Gyors Szolgálatú cégek számára elérhető!

A Szolgáltató a Black Listára felkerült megrendelői adatok (szégyenfalon való) bemutatásának jogosságát mindenkor tudja igazolni, (hangfelvétel a hamis megrendelés leadásról.

A Black Listára bekerülő megrendelő adatait, a felkerülési ok, Szolgáltatónak okozott kár megtérítése után automatikusan töröljük!

Indoklás:

A Szolgáltató Szakemberei (alkalmazottjai) EMBEREK, nem gépek, Ők is szoktak pihenni és családjaik is vannak. Nagyon szívesen segítenek Önön, Önökön, Önnek, Önöknek, de a tréfát nem tolerálják! Mivel az így vesztegetett idő, mások esetleges mentésének meghiúsulását is okozhatják, de egy éjjeli kamu riasztás sem kellemes. Az így keletkezett többlet költséget a Szolgáltatónak kell elviselnie, nem utolsó sorban Szakemberünk felesleges útba indulását okozhatja!

Ezért, ha valaki egy ilyen nagyon komoly dologból űz viccet, más komoly problémájú, potenciális ügyfél és a Szolgáltató károsodását okozva avval, az hozzájárul a hamis megrendeléskor megadott adatainak a Black List Full és Simple -ben való rögzítéséhez! Ezt nem vitathatja, semmilyen módon! Az ide felkerült adatok törlését a keletkezett kár megtérítése után kérheti jogosan!

8. Irányadó nyelv, jog, bírósági illetékesség

Jelen szerződési feltételek, ill. az ezek alapján létrejövő szerződés nyelve -függetlenül a felek közötti esetleges egyéb kommunikáció, elektronikus levelezés nyelvétől- a magyar.

Jelen szerződési feltételek, ill. az ezek alapján létrejövő szerződés vonatkozásában a Magyarország joga az irányadó.

A felek közötti jogviszony vonatkozásában ezen belül -többek között- az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni:

●    A Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény;
●    Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
●    A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet;
●    Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Kormányrendelet;
●    A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
●    Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet;
●    A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. GKM rendelet;
●    A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.

Felek a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő jogvitákat igyekeznek békés úton rendezni, ennek sikertelensége esetén alávetik magukat -értékhatártól függően- a Szegedi Városi Bíróság, ill. a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

9. Adatvédelem

A Vevő személyes adataival történő visszaélés megelőzése érdekében a megadott adatok kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik a Szolgáltató által közzétett Regisztrációs, adatok védelme és az új GDPR szabályozása szerint. Bővebben lásd az Adatkezelési nyilatkozat Zárszerviz 0-24 Szeged.

10. Vegyes rendelkezések

Jelen általános szerződési feltételek alapján létrejött szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége (részbeni érvénytelenség) esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha azt a felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Ugyanakkor amennyiben a Vevő a Ptk. 685. § d) pontja alapján fogyasztónak minősül, úgy a létrejött szerződés részbeni érvénytelenség esetén is csak akkor dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.

Jelen általános szerződési feltételeket a Szolgáltató egyoldalúan jogosult módosítani, az egyes módosítások előtt a megelőző állapotot archiválja és eltárolja. Az általános szerződési feltételek módosítása kizárólag a módosításnak a Szolgáltató www.zarszerviz-0-24.hu honlapján történő közzétételét követően leadott megrendelések alapján létrejött szerződések vonatkozásában érvényesek.

X

Zárszerviz 0-24 Szeged

A Házirend Tiltja a Másolást! Ne Lopj !

top